|
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

---

 

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558<<อ่านต่อ>>
พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/58<<อ่านต่อ>>
ยินดีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/58 <<อ่านต่อ>>
พิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ประจำปี 2558<<อ่านต่อ>>
ฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี 2558 รอบ ทบ.<<อ่านต่อ>>
ฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี 2558 รอบกรม<<อ่านต่อ>>
คณะชุดตรวจ ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ<<อ่านต่อ>>
ทำการเรียนการสอนภายในหน่วย Unit Schoool<<อ่านต่อ>>
รับการตรวจประเมินผลกิจการทั่วไปจาก ทบ. ประจำปี 2558<<อ่านต่อ>>
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558<<อ่านต่อ>>
วันครบรอบวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 122 <<อ่านต่อ>>
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 58 <<อ่านต่อ>>
งานวันเด็กแห่งชาติ ป.พัน.13<<อ่านต่อ>>
ทำสอบร่างกาย 10 สถานี ประจำเดือน ธ.ค.57 <<อ่านต่อ>>
รับการตรวจจากคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป พล.ร.3<<อ่านต่อ>>
เดินทางไกลประจำเดือน ธ.ค.57<<อ่านต่อ>>
พิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<<อ่านต่อ>>
เดินทางไกลประจำเดือน พ.ย.57<<อ่านต่อ>>
พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/57<<อ่านต่อ>>
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3<<อ่านต่อ>>
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3<<อ่านต่อ>>
ยินดีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2/57<<อ่านต่อ>>
พิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด 2/55<<อ่านต่อ>>
ต้อนรับ นนร. ศึกษาดูงาน ใน จังหวัด อุดรธานี <<อ่านต่อ>>
อบรมปุ๋ยหมักชีวิภาพ<<อ่านต่อ>>
พิธีลงนามถวายพระพร 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ<<อ่านต่อ>>
จัดงานเลี้ยงส่งกำลังพลเกษียณอายุราชการ<<อ่านต่อ>>
ประเมินผลการฝึกเป็นกองร้อย ป.สนาม ประจำปี 57<<อ่านต่อ>>

 

>> คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร <<คลิก>>
>> คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน <<คลิก>>
>>คำสั่งอนุมัติกำลังพลออกจากราชการโครงการเกษียณฯ ตามมติ ครม. 886 นาย <<คลิก>>
 
 

ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)