• SlideShow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.042-295-643

 • บ้านเด็กอุดรธานี
 • วันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 125
 • พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล
 • วางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย
 • วันพร้อมญาติทหารใหม่ 2/60
 • ผบ.ป.3 การปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ส.ใหม่
 • ผบ.ป.3 พัน.13 ได้พบปะกำลังพล
 • ซ้อมแผนการดับเพลิง
 • การเตรียมการก่อนการฝึก cobra gold 2018
 • พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ป.3 พัน.13
 • ผบ.ป.3 พบปะทหารใหม ผลัดที่ 2/60
 • พิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/58
 • การเปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60
 • การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย
 • พิธีเปิดศาลารัฐธรรมานุสรณ์
 • การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ปี 60 (รอบกรม)
 • การตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปี 2560
 • การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ปี 60 (รอบแรก)
 • ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
 • มอบทุนการศึกษา ปี 60 แก่บุตรข้าราชการของหน่วย
 • โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี ประจำปี 2560
 • พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยม วส.ทภ.2 เอ เอ็ม อุดรธานี
 • พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60
 • การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย
 • การประเมินผลและแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี
 • พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร ผบ.พล.ร.๓ ได้เดินทางมาพบปะและให้โอวาททหารใหม่
 • รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.๒
 • พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60
 • รับทหารใหม่ ผลัด 1/60
 • พิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558
 • ยศ.ทบ.ได้เดินทางมาตรวจการฝึกสิบตรีกองประจำการหน่วยฯ
 • รับตรวจคุณภาพชีวิต ปี 60
 • ฝึกพัน ป.สนาม ปี 60
 • วันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 124
 • สวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล
 • วันเด็กแห่งชาติ หน่วย ป.3 พัน.13
 • ตรวจสอบทหารใหม่ ผลัด 2/59
 • รับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ.
 • รพ.มะเร็งอุดรธานีแนะนำในการเลิกสูบบุหร๊๋