|
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

---

รับตรวจคุณภาพชีวิต ปี 60

 

ฝึกพัน ป.สนาม ปี 60

 

วันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 124

 

สวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล

 

วันเด็กแห่งชาติ หน่วย ป.พัน.13

 

ตรวจสอบทหารใหม่ ผลัด 2/59

 

รับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ.

 

รพ.มะเร็งอุดรธานีแนะนำในการเลิกสูบบุหร

 

Big cleaning day ป.พัน.13

ตรวจร่างกายประจำปี 2559

 

 

รับตรวจคุณภาพชีวิต ปี 60<<อ่านต่อ>>
ฝึกพัน ป.สนาม ปี 60<<อ่านต่อ>>
วันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 124<<อ่านต่อ>>
สวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล<<อ่านต่อ>>
วันเด็กแห่งชาติ หน่วย ป.พัน.13<<อ่านต่อ>>
ตรวจสอบทหารใหม่ ผลัด 2/59<<อ่านต่อ>>
รับคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ.<<อ่านต่อ>>
รพ.มะเร็งอุดรธานีแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่<<อ่านต่อ>>
Big cleaning day ป.พัน.13<<อ่านต่อ>>
ตรวจร่างกายประจำปี 2559<<อ่านต่อ>>
ผบ.พล.ร.3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด2/59<<อ่านต่อ>>
ผบ.ป.3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด2/59<<อ่านต่อ>>

>>อ่านข่าวทั้งหมดของหน่วย